messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
ITA
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 36
เดือนนี้1,770
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,770
ทั้งหมด 228,820

camera_alt ภาพกิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567
วันท้องถิ่นไทย ประกาศปักธงความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "สาธิตธนาคารขยะเหมือนจริง" ของเทศบาลตำบลสมเด็จ
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสมเด็จ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567
มอบของรางวัลสนับสนุน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการระดมทุนจากน้ำใจของทุกภาคส่วน และนำไปช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อาคารโดมหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ
โครงการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้สูงอายุ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข...
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ [15 เมษายน 2567]
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
วันท้องถิ่นไทย ประกาศปักธงความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "สาธิตธนาคารขยะเหมือนจริง" ของเทศบาลตำบลสมเด็จ[18 มีนาคม 2567]
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสมเด็จ[6 มีนาคม 2567]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ