messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
ITA
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 65
เดือนนี้1,770
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,770
ทั้งหมด 228,820

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา วิทยาเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวง ประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมือง 2567
ประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมือง เจ้าพ่อหลักเมืองสี่แยกสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2567 (คืนวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2567)
รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างอำเภอห้วยผึ้งกับอำเภอสมเด็จ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ และมอบธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างอำเภอสมเด็จกับอำเภอเมือง ณ บริเวณหน้าบิ๊กซี กาฬสินธุ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารโดม ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
การประชุมพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา วิทยาเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ[13 มิถุนายน 2567]
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวง ประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมือง 2567[12 มิถุนายน 2567]
ประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมือง เจ้าพ่อหลักเมืองสี่แยกสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2567 (คืนวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2567)[9 มิถุนายน 2567]
รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างอำเภอห้วยผึ้งกับอำเภอสมเด็จ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ และมอบธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างอำเภอสมเด็จกับอำเภอเมือง ณ บริเวณหน้าบิ๊กซี กาฬสินธุ์[6 มิถุนายน 2567]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขายไม้ยูคาลิปตัส
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
รายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวร เทศบาลตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview13

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ