เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [27 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [16 มกราคม 2566]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [14 มกราคม 2566]
ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [1 มกราคม 2566]
พิธีการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อฉลองสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2565 [14 ธันวาคม 2565]
เทศบาลตำบลสมเด็จได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 ในระดับ AA [9 ธันวาคม 2565]
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 [7 ธันวาคม 2565]
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 [2 ธันวาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ [28 พฤศจิกายน 2565]
ประเพณีงานลอยกระทงประจำปี 2565 [28 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)