เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลสมเด็จ
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เทศบาลตำบลสมเด็จ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดประมูลให้เช่าจักรยานน้ำ (เรือถีบ) ภายในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม)ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตามระเบียบฯข้อ9 เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าจักรยานน้ำ (เรือถีบ) ภายในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2567 ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาแจ้งการยืนยันสิทธิประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การแข่งขันกีฬาประจำปี (เซปักตะกร้อ)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8