เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206

สถิติ sitemap
วันนี้ 2087
เดือนนี้2,942
ทั้งหมด126,323

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566
พิธีการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อฉลองสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลสมเด็จได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 ในระดับ AA
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [27 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [16 มกราคม 2566]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [14 มกราคม 2566]
ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [1 มกราคม 2566]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ