messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group สภาเทศบาล
นายวิศรุต ดีสินธุ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 087-4201610
นายพยอม ไสยกุล
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-9425911
นางสมจิตร ฆารไสว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-2613073
นายมนตรี เขียวโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-0197158
นายพิรมย์ อุดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 082-8554021
นายคำเส็ง แสนยะมุล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1064892
นายสมชาย แสงดาว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-7750607
นายสถิตย์ โนนทิง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-2206900
นายสมบูรณ์ โยสะออน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-2367616
นายสุระชาติ สีแดงเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 088-5719804
นางมะยุลี ศรีวิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-6735597
นางชฎาภรณ์ สอดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 082-8405119