เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ ประกาศเจตจำนงการบริหารหน่วยงานด้วยความสุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file เทศบาลตำบลสมเด็จ โดยนางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1