messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow แบบฟอร์มต่างๆ
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 133
คำขอต่อต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 136
คำขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 121
คำร้องขออต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 137
คำร้องขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 129
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 171
คำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 137
ต่อสัญญาเช่าอาคารพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 144
แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ข.๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 135
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 121
ใบขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 125
ใบขออนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 127
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1